2gether support

Buurtbemiddeling

2GETHER helpt u bij het opzetten van uw project Buurtbemiddeling.
Daarnaast begeleidt 2GETHER ook bestaande Buurtbemiddelingsprojecten.

Last van de buren? Bespreek het met elkaar!

Omdat we in Nederland zo dicht op elkaar wonen, kan het makkelijk gebeuren dat u overlast ervaart van uw buren. Het is goed om daarover eerst zelf rustig met de buren te gaan praten. Stap niet gelijk met een klacht naar de verhuurder of de politie.

Pas als uw eigen vriendschappelijke pogingen op niets uitgelopen zijn, kan buurtbemiddeling voor u bemiddelen. De politie is de laatse schakel. Bedenk dat als de politie bij de buren langs gaat het contact nog verder verstoord raakt.
In extreme gevallen, zoals geweld en drugsoverlast, is het wel verstandig de politie snel te bellen.


Tips om het gesprek met uw buren zelf aan te gaan:
1. Wacht niet te lang met het aangaan van een gesprek met uw buren. Bel gewoon aan of maak een praatje over de heg of in het trapportaal. Vaak zijn uw buren zich niet bewust van de overlast die zij u bezorgen.
2. Benader uw buren op een rustige manier.
3. Maak een afspraak voor een gesprek, kom niet onverwachts binnen vallen.
4. Bedenk vooraf wat u wilt zeggen. Vertel duidelijk wat u dwars zit. Voorbeelden kunnen de klacht concreet maken. Soms helpt het om eerst even op te schrijven wat u wilt zeggen.
5. Luister naar elkaars verhaal.
6. Laat elkaar uitpraten. Blijf rustig! Boos reageren, is niet verstandig. Er worden dan vaak dingen gezegd waar u later spijt van heeft. Bovendien levert een scherpe opmerking ook een soortgelijke reactie op.
7. Toon begrip voor elkaar.
8. Benoem uw gevoelens tijdens het gesprek.
9. Denk na over mogelijke oplossingen: door met suggesties te komen, laat u zien dat u meedenkt.
10. Stel doelen die realistisch zijn, maak geen afspraken die toch niet nagekomen worden.
11. Komt u er samen niet uit met de buren, schakel dan Buurtbemiddeling in.

Buurtbemiddeling voor betrokkenen kent 5 stappen: 

1.  U neemt contact op met met de mediator en legt uit wat er aan de hand is.
2.  Is het conflict bemiddelbaar dan wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis
3.  In een gesprek met de andere partij wordt hun versie van het verhaal gehoord
4.  Met instemming van beide partijen vindt er een bemiddelingsgesprek plaats. De mediator zorgt ervoor dat het gesprek goed verloopt en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Deze worden op papier vastgelegd.
5.  Na enkele weken neem ik contact op met beide gesprekspartners om na te gaan of de afspraken naar tevredenheid worden nagekomen of dat er nog een gesprek gewenst is.

Uitgangspunten: 

  • De Mediator trekt geen partij en geven ook geen oordeel.
  • Er wordt toewerkt naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.
  • Deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend.
  • De buren of buurtgenoten zijn zelf verantwoordelijk voor het (oplossen van het) conflict. De mediator ondersteunt en begeleidt beide partijen gedurende het proces.
  • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.
Doorgaans bestaat buurtbemiddeling uit 3 (fysieke) gesprekken per partij: de intake, het bemiddelingsgesprek (gezamenlijk) en het nazorggesprek.
De melding valt daarbuiten en vindt vaak telefonisch of via de mail plaats.