2gether support

Ouderschapsplan

Per 1 maart 2009 is bij echtscheiding het gezamenlijk door beide ouders opstellen van een ouderschapsplan bij wet verplicht.

Deze verplichting komt voor uit de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. De wet beoogt een bijdrage te leveren aan het verminderen van de (echt)scheidings- en omgangsproblematiek.

De volgende hoofdpunten zijn in deze wet opgenomen:

 • De ouders zijn verplicht een ouderschapsplan te voegen bij een verzoek tot echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed. Deze verplichting geldt ook voor samenwonende ouders die gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen.
 • De ouders maken in het ouderschapsplan over drie onderwerpen in ieder geval afspraken: zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen.
 • De ouderlijke verantwoordelijkheid wordt nader omschreven:
  • Een kind heeft recht op gelijkwaardig ouderschap na scheiding;
  • Een ouder is verplicht om de ontwikkeling van de band van zijn of haar minderjarig kind met de andere ouder te bevorderen;
  • De ouder die niet het gezag uitoefent, heeft niet alleen een recht maar ook de verplichting tot omgang.
 • De rechter kan, als het belang van het kind zich hier niet tegen verzet, op verzoek een dwangmiddel in de beschikking opnemen. Een dwangmiddel kan bijvoorbeeld een dwangsom zijn. Dit wordt dan vastgelegd in de beschikking tot vaststelling van een zorgregeling of hoofdverblijfplaats.
 • De rechtbank start met de behandeling van het verzoek tot vaststelling van een zorgregeling, hoofdverblijfplaats of informatie binnen zes weken na indiening. (bron: Ministerie van Justitie)

In het ouderschapsplan wordt dus alles m.b.t. de kinderen geregeld: verzorging, kapper, kleding, verdeling kosten, hobby's, enz.

Ik kan u helpen met het opstellen hiervan. Voor een voorbeeld kunt u kijken bij
Downloads.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met mij op .