2gether support

MEDIATION

2 GET THERE 2GETHER
 

2GETHER Mediation bemiddelt bij (dreigende) conflicten met
werkgever, gemeente, rijksoverheid, zorginstellingen, bij echtscheidingen en bij burenruzies.

Daarnaast zet 2GETHER ook projecten Buurtbemiddeling op.

           

WAT IS MEDIATION?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling.
Een neutrale derde partij, de mediator, faciliteert een gesprek tussen de partijen, waarbij de mediator ervoor zorgt dat beide partijen de ruimte krijgen om hun zegje te kunnen doen.

Mediation is gericht op het vinden van een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing van een geschil. De eerste stap in het proces is vaak het gesprek weer op gang krijgen. De mediator inventariseert met de betrokkenen de overeenkomsten en verschillen in wensen en verwachtingen en begeleidt hen bij het vinden van een oplossing.
De partijen bepalen dus zelf de uitkomst.

Mediation is altijd vrijwillig. Dat betekent niet dat het vrijblijvend is: beide partijen moeten bereid zijn om tot een oplossing te komen.